VUOSIJÄSENYYDEN EHDOT JA KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT:

OTE – KIIPEILYKESKUS
JOENSUUN KIIPEILYKESKUS OY

VUOSIJÄSENYYDEN EHDOT JA KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT 15.12.2023

Liittymällä vuosijäseneksi hyväksyt Ote – Kiipeilykeskuksen vuosijäsenyyden ehdot, järjestys- ja käyttäytymissäännöt sekä yleiset Kiipeilykeskuksen käyttäytymis- ja järjestyssäännöt.

1. KORTTI JA KIRJAUTUMINEN
Vuosijäsenkortti on henkilökohtainen ja siitä jää jälki Otteen kulunvalvonta-järjestelmään. Kortinhaltija voi halutessaan saada omat kävijätietonsa itselleen. Kävijätietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Kulku Kiipeilykeskukseen tapahtuu aina omalla vuosijäsenkortilla. Kortilla ei saa tuoda eikä päästää sisään ulkopuolista henkilöä tai henkilöitä. Mikäli kaksi tai useampaa vuosijäsentä tulee halliin samaan aikaan, on heidän kaikkien kirjauduttava ovesta erikseen. Tällä varmistetaan läsnäolijat ja vastuu.

Kulku tapahtuu vain Kiipeilykeskuksen pääovesta, jossa kortinlukijalaite sijaitsee. Muiden ulko-ovien avaaminen ja käyttö kielletty.

Mikäli vuosijäsenkortti häviää, katoaa yms. se mitätöidään. Uudesta kortista peritään 20 euron maksu.

2. KÄYTTÄYTYMISETIKETTI
Vuosijäsenet näyttävät esimerkillään hyvää kiipeily- ja käyttäytymisetikettiä. Mikäli huomaat hallilla aukiolojen aikaan tai aukioloaikojen ulkopuolella asiattoman henkilön tai järjestyssääntöjä rikkovan henkilön, ota välittömästi yhteys henkilökuntaan tai tapauskohtaisesti hätäkeskukseen. Mahdollisuuksien mukaan asiattomaan käytökseen tulee tapauskohtaisesti puuttua ensisijaisesti itse, tämä ei kuitenkaan saa vaarantaa muiden toimitilaa käyttävien henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta.

3. KÄYTTÖALUEET
Vuosijäsenkortti oikeuttaa Boulderointi-, köysikiipeily- ja yläkerran treenialueen asianmukaisen käytön. Käyttöalueeksi lasketaan myös ns. hengailu-, lounge- ja sosiaalitilat.

4. KIELLETYT ALUEET JA MUUT KIELLOT
Kassat ja vastaanottotiski varusteineen, myyntihyllyt ja -tavara, varasto, seinien rakenteet. Kaikki muu hallin käyttötarkoitukseen sopimaton käyttö on kielletty.

5. KÖYSISEINÄ JA ITSEVARMISTAVAT
Vuosijäsen, jolla on asianmukainen köysikiipeilyvarmistuskortti voi käyttää köysikiipeilyseinää. Itsevarmistavilla kiipeily on sallittua, mikäli henkilö on saanut ohjeistuksen itsevarmistavienlaitteiden käyttöön Otteen henkilökunnalta.

6. VARUSTEET
Kiipeily tapahtuu omilla varusteilla. Vuosijäsen ei ole oikeutettu käyttämään Otteen varusteita.

7. SIISTEYS
Vuosijäsen siivoaa omat jälkensä ja vie roskat osoitetuille roskapisteille. Hyvän kiipeilytavan myötäisesti myös suurimmat mankkajäljet on hyvä harjata otteista treenin jälkeen. 

8. HÄLYTYKSET
Omasta toiminnasta tai huolimattomuudesta johtuneet palo- yms. hälytysten korvaus on kortinhaltijan vastuulla.

9. VASTUU JA RISKIT
Vuosijäsen on henkilökohtaisesti vastuussa mikäli ylläolevia käyttäytymissääntöjä ja hallin yleisiä käyttäytymissääntöjä rikotaan myös Kiipeilykeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella.

Vuosijäsen on vastuussa mahdollisista tapaturmista tai loukkaantumisista. Vuosijäsen kantaa vastuun mikäli hän käytöksellään tai toiminnallaan vaarantaa muiden toimitiloissa olevien henkilöiden terveyden tai aiheuttaa loukkaantumisen.

Vuosijäsen tiedostaa kiipeilyyn ja oheistoimintaan liittyvät loukkaantumisriskit.

10. SOPIMUKSEN KESTO
Asiakas sitoutuu vuoden (12kk) mittaiseen jäsenyyteen Ote – Kiipeilykeskuksen kanssa. Vuosijäsenyys alkaa hetkestä, jolloin asiakas sitoutuu vuosijäsenyyteen ja vastaanottaa kulkuläpyskän. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se jatkuu automaattisesti ellei sitä erikseen irtisanota. Asiakas voi irtisanoa vuosijäsensopimuksen vähintään 1kk irtisanomisajalla.

Asiakkaalla on oikeus jäädyttää vuosijäsenyytensä vähintään kahdeksan (8) viikon ajaksi seuraavien ehtojen puitteissa:
– Kiipeilyn estävän vamman tai tapaturman takia lääkärintodistusta vastaan.
– Opiskelijavaihto.
– Väliaikainen työkomennus tai kesätyöt maakunnan ulkopuolella.
– Varusmies- tai siviilipalvelu.

Sopimuksen voi jäädyttää enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi sopimuskauden aikana.

Asiakas voi irtisanoa vuosijäsensopimuksen paikkakunnalta poismuuton yhteydessä yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Tämän jälkeen asiakas hyvittää käytössä olleen vuosijäsensopimuskauden mukaisen kuukausihinnan ja normaalihintaisen kuukausikortin erotuksen. Esim. Asiakas on ollut vuosijäsenenä kuuden (6) kuukauden laskutuskaudella ja irtisanoo sopimuksen kuuden (6) kuukauden jälkeen. Irtisanomisaika on 1kk, joten asiakas on käyttänyt vuosijäsenyysetuaan seitsemän (7) kuukautta. Vuosijäsenen kuukausimaksu on 6kk-laskutuskauden mukainen 55€/kk. Normaali kuukausikortti on 90€. Asiakkaan saama hyöty vuosijäsenyydestä on 7*90€ – 7*55€ = 245€. Asiakkaan tulee hyvittää palveluntarjoajalle saamansa hyöty eli 245€.

Opiskelijoilla on normaalihintaisista vuosijäsenyksistä -5% alennus.
Toiselle perheenjäsenelle on normaalihintaisista vuosijäsenyksistä -5% alennus.
Mikäli saman perheen taloudessa on kaksi normaalihintaista vuosijäsenyyttä, kiipeää tällä myös saman talouden lapset veloituksetta.

Ote – Kiipeilykeskuksella on oikeus peruuttaa asiakkaan vuosijäsenyys järjestyssääntöjen rikkeistä. Mikäli näin tapahtuu, vuosijäsenyyden suoritettua maksua ei palauteta eikä meneillään olevaa laskutuskautta keskeytetä. Ote – Kiipeilykeskuksella on oikeus periä korvausta asiakkaalta omaisuuteen kohdistuneesta vahingosta tai Kiipeilykeskuksen toimintaa haittaavista rikkeistä mikäli ne johtuvat asiakkaan järjestyssääntöjä rikkovasta toiminnasta.

Vuosijäsenyyden ehdot-, käyttäytymis- ja järjestyssäännöt ovat voimassa toisaiseksesi, niin kauan kun vuosijäsensopimus on voimassa.

11. MUUTOKSET
Ote – Kiipeilykeskus perii oikeuden mahdollisiin järjestyssääntöjen ja vuosijäsenetujen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan aina erikseen asiakkaalle.